Menu
Ravika.lt taisyklės
Pradžia / Ravika.lt taisyklės

1.Bendrosios nuostatos

    1.1.Šios prekių pirkimo–pardavimo interneto parduotuvėje „ravika.lt“ (toliau –Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir UAB „Ravika“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes (toliau - Prekės) Parduotuvėje.
    1.2.Parduotuvės veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.
    1.3.Pirkti Parduotuvėje turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.

2.Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas
    2.1.Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pasirinkęs Prekes ir suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo būdą ir jeigu reikia pristatymo adresą bei kitus duomenis, taip pat pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (t.y. jas akceptavęs – susipažinęs su Taisyklėmis ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Su prekių pirkimo-pardavimo interneto parduotuvėje ravika.lt taisyklėmis susipažinau ir sutinku“), paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.
    2.2.Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

3.Pirkėjo teisės, pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymas.

   3.1.Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

   3.2.Pirkėjas gali pirkti Prekes Parduotuvėje bet kuriuo paros metu.
   3.3.Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą [https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 ] arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu ravika.lt@gmail.com. (nurodydamas norimas grąžinti Prekes ir Parduotuvėje suformuoto užsakymo arba PVM sąskaitos-faktūros numerį) Pardavėjui per 14 dienų nuo Prekių pristatymo dienos. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
     3.4.Prekių pirkimo-pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti 3.3. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu Prekės nebuvo sugadintos, nesugadintos pakuotės, nenuimtos etikėtės ir jų išvaizda iš esmės nepasikeitė. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą Prekę, negalima laikyti esminiais Prekės išvaizdos pakeitimais.
    3.5.Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.Pirkėjo pareigos
    4.1.Pirkėjas įsipareigoja registravimo formoje, ir jeigu reikia, įvedinėdamas pristatymo adresą bei kitus duomenis, pateikti teisingus asmens duomenis ir esant pasikeitimams, juos nedelsdamas atnaujinti. Duomenys turi būti tikslus ir aiškus, be trumpinių. 
    4.2.Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis, jų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Jeigu Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas laiko jį Pirkėju.
    4.3.Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir jų pristatymą, priimti arba atsiimti užsakytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
    4.4.Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5.Pardavėjo teisės
    5.1.Pardavėjas turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią informaciją, nurodytą Pirkėjo registracijos ir Prekių pristatymo adreso formose. Šiuo atveju Pirkėjo asmens duomenys ir kiti su Pirkėju susiję duomenys gali būti naudojami tik šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.
    5.2.Pardavėjas turi teisę be atskiro perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas kenkia arba bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui bei pažeidžia savo įsipareigojimus.
    5.3.Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, bet tai neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės įvykdyti jau sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis.
    5.4.Jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą bankiniu pavedimu, nurodytą 7.3.1. punkte, nesumoka už Prekes per 3 darbo dienas, Pardavėjas turi teisę anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.
    5.5.Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti Prekių kainas, keisti Prekių pristatymo kainas, keisti Prekių sąrašą, skelbti arba nutraukti akcijas, keisti akcijų sąlygas. Visi tokio pobūdžio pakeitimai galioja nuo jų atlikimo momento, tačiau negali būti taikomi jau sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.
    5.6.Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu redaguoti, keisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. 
    5.7.Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6.Pardavėjo pareigos
    6.1.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
    6.2.Pirkėjui pageidaujant, kad Prekės būtų pristatytos, Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 8 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
    6.3.Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pateikti ar pristatyti užsakytų Prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę arba savo savybėmis panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba savo savybėmis panašią prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių nepateikimą ar nepristatymą.
    6.4.Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7.Prekių kainos, apmokėjimo būdai ir terminai
    7.1.Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodytos su PVM.
    7.2.Prekių kainos ir nuolaidos galioja tol, kol yra rodomos Parduotuvėje.
    7.3.Už Prekes Pirkėjas atsiskaito vienu iš šių būdu:
        7.3.1.Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka banko pavedimą į žemiau nurodytą UAB „Ravika“ banko sąskaitą. Atlikdamas pavedimą, Pirkėjas mokėjimo paskirtyje būtinai privalo nurodyti Parduotuvėje suformuoto užsakymo Numerį.

  Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas:
UAB "Ravika"
Įmonės kodas: 300064956
PVM mokėtojo kodas: LT100001344211
Adresas: Taikos g. 72-3, Vilnius LT-05235
a/s LT187300010126013305
a/s LT637044060004505584 AB "Vilniaus Bankas", 70440
Mokėjimo paskirtis: reikia nurodyti El. pašte suformuoto užsakymo Numerį. Įmonė nenaudoja jokių nukreipimų į bankus. Tiesiog gaunate išansktinę sąskaitą į el. paštą.
    7.4.Atsiskaitydamas 7.3.1. punkte nurodytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes ir Prekių pristatymą per 3 darbo dienas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo, t.y. 2.1. punkte nurodyto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento. Jei per šį terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už Prekes ir Prekių pristatymą ir/arba Pardavėjas negauna pinigų į savo banko atsiskaitomąją sąskaitą, Pardavėjas gali laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir remiantis 5.4. punktu turi teisę anuliuoti užsakymą.
    7.5.Pirkėjas visada gali peržiūrėti savo padarytus užsakymus Parduotuvės skiltyje „Vartotojui“ skyrelyje „Mano užsakymai“, paspaudęs nuorodas „Žiūrėti krepšelį“. Pirkėjas gali matyti savo užsakymą, kuriame nurodomas užsakymo Numeris, pasirinktų Prekių kiekis ir kaina, Prekių pristatymo kaina, galutinė suma „viso:“ (įskaitant ir mokesčius), kurią reikia sumokėti.

8.Prekių pristatymas   

8.1.Prekės siunčiamos per DPD kurjerių tarnybą. Pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio.

8.2.Pristatymo terminas: Mes įsipareigojame pristatyti  prekes Jums laikotarpyje nuo 2 iki 14 dienų. Jeigu už prekes mokate banko pavedimu, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai mes gauname pilną apmokėjimą už prekes su mokėjimo paskirtyje teisingai nurodytu užsakymo Numerį. 

Pristatymo terminas gali būti atidėtas Prekybos taisyklėse nurodytais atvejais, bet negali būti ilgesnis kaip 1 mėnėsį. Tokiu atveju mes privalome informuoti Jus apie prekių pristatymo vėlavimą ir nurodyti vėlavimo priežastis.

8.3.Prekių priėmimas - perdavimas: Prekių pristatymo arba atsiėmimo metu Jūs privalote patikrinti jų kiekį ir būklę. Pastebėjus prekių kiekio trūkumą ar prekių įpakavimų pažeidimus, Jūs privalote tai pažymėti PVM sąskaitoje-faktūroje (ar kitame Prekių perdavimo dokumente) kaip pastabą. Jūs taip pat turite teisę nepriimti tokių prekių. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius PVM sąskaitoje-faktūroje (ar kitame Prekių perdavimo dokumente) be pastabų, laikoma, kad perduotų Prekių kiekis ir pakuotė yra tinkami.

9.Prekių kokybės garantija
   9.1.Kiekvienos Prekės pagrindinės savybės, eksploatavimo ir/ar įrengimo ypatumai yra nurodomi prie Prekės esančiame Prekės aprašyme arba naudojimo/įrengimo instrukcijoje. 

    9.2.Prekėms suteikiamos garantijos, jeigu tokios taikomos, nurodytos prie kiekvienos Prekės aprašymo arba naudojimo/įrengimo instrukcijoje.
    9.3.Jeigu Pardavėjas nesuteikia Prekėms daiktų kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
    9.4.Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės perdavimo Pirkėjui (PVM sąskaitos-faktūros išrašymo) datos.
    9.5.Pardavėjas neatsako už Prekių defektus, sugadinimą, pažeidimus, atsiradusius dėl to, kad Pirkėjas Prekes saugojo, eksploatavo, įrenginėjo, instaliavo ar kitaip naudojo, nesilaikydamas Prekės aprašymo arba naudojimo/įrengimo instrukcijos. Jeigu Prekės aprašymas arba naudojimo/įrengimo instrukcija pateikiamos keliomis kalbomis, reikia vadovautis ta, kuri pateikiama lietuvių kalba.
    9.6.Pardavėjas neatsako už jau sumontuotų ar suinstaliuotų Prekių defektus ar pažeidimus, jeigu Pirkėjas ar su juo susiję tretieji asmenys galėjo tuos defektus pamatyti Prekių priėmimo, instaliavimo ar sumontavimo metu. Prekės, turinčios pastebimų defektų arba pažeidimų, negali būti naudojamos, montuojamos ar instaliuojamos, o apie kokybės neatitikimą Pirkėjas turi informuoti Pardavėją.
    9.7.Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais skiriasi nuo realios Prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėlPirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių.
    9.8. Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;
    9.9. suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką;
    9.10. informacijai, esančiai informacijos nešikliuose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.


10.Prekių grąžinimas ir keitimas
     10.1. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes per 14 d., tačiau tik tas kurios nepatenka į negrąžinamų prekių sarašą.

   10.2  Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:
1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;
2) sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų šio straipsnio 1 dalyje nustatytu sutarties atsisakymo laikotarpiu;
3) sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
4) sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
5) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
6) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
7) sutartims dėl alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų;
8) sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;
9) sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
10) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;
11) sutartims, sudarytoms viešajame aukcione;
12) sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;
13) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.
    10.3. Kilus ginčui dėl Prekės išvaizdos pasikeitimų ar sugadinimo (3.4. punktas), Pirkėjas kreipiasi į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir pateikia Prekes ekspertizei. Ekspertizės išlaidas sumoka kaltoji šalis.
    10.4. Visas išlaidas susijusias su prekių transportavimu apmoka Pirkėjas.
    10.5. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

11.Atsakomybė
    11.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje, pristatymo adrese ir mokėjimo pavedime pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje ar pristatymo adrese ar mokėjimo pavedime pateiktų duomenų klaidingumo arba netikslumo. Pardavėjas nėra atsakingas už dėl to kilusius padarinius.
    11.2.Jeigu Pirkėjas per Parduotuvėje esančias nuorodas patenka į bet kokius kitus interneto tinklalapius ar svetaines, Pardavėjas nėra atsakingas už tuose interneto tinklalapiuose ar svetainėse esančią informaciją ir vykdomą veiklą.
    11.3.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
    11.4.Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

12.Informacijos siuntimas
    12.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
    12.2.Pirkėjas visus pranešimus siunčia Pardavėjui raštu Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu. Pirkėjas taip pat gali užduoti klausimus, teirautis, išsakyti pageidavimus ar nusiskundimus Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13.Baigiamosios nuostatos
    13.1.Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
    13.2.Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, dėl šių Taisyklių ar pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.